Industri nyheter

  • Tackifiers er delt inn i vannbasert og oljebasert. Vannbaserte klebemidler inkluderer vannbaserte klebriggjørende emulsjoner, vannbaserte klebriggjørende harpikser og vannbaserte klebriggjørende pulver; oljebaserte produkter inkluderer klebende harpiksharpikser og modifiserte harpiksharpikser.

    2020-08-24

 1