Industri nyheter

Klassifisering av klebemidler

2020-08-24
I henhold til forskjellen i løselighet i de to fasene av ABA epoksyharpiks-termoplastisk elastomer, deles de ofte anvendte klebriggjørende midler i tre kategorier. Den første typen oppløselighetsparametere er generelt relativt lave, og kan bare være forenlig med ikke-polære gummifaser, petroleumsbeg, sjeldne jordarter og alicykliske petroleumsharpikser, kolofonium og hydrogenerte kolofoniumharpikser og tert-butenharpikser. , De kan redusere elastisitet, modul og sammenhengende styrke av selvklebende modifisert asfalt, og lage selvklebende modifisert asfalt med innledende klebe- og avskallingsstyrke.
av
Tackifiers er delt inn i vannbasert og oljebasert. Vannbaserte klebemidler inkluderer vannbaserte klebriggjørende emulsjoner, vannbaserte klebriggjørende harpikser og vannbaserte klebriggjørende pulver; oljebaserte produkter inkluderer klebende harpiksharpikser og modifiserte harpiksharpikser.
Som klebemiddel forbedrer klebemidlet hovedsakelig produktets første vedheft og holdekraft; når det brukes i belegg, forbedrer det hovedsakelig vedheftet til underlaget.

Tidligere:

Ingen nyheter

neste:

Ingen nyheter